Történelem írásbeli segédkönyv - Esszégyűjtemény és feladatsorok az érettségire készülőknek

A legjobb segítség a történelem írásbelire készülőknek: A Kaposi-Szabó-Száray-féle feladatgyűjtemény 248 közép- és emelt szintű esszéfeladatának kidolgozott megoldása, melyek tételvázlatként is kiválóan felhasználhatók. 4 emelt szintű érettségi feladatsor (rövid választ igénylő és szöveges kifejtendő feladatok) az elmúlt évek érettségi tapasztalatai alapján kialakított teljes megoldókulccsal.