Általános tájékoztató a 2017-től életbe lépő érettségi változásokról

Az érettségi vizsga jogszabályokban leírt lebonyolítási rendje és követelményrendszere 2005 – a vizsga bevezetésének éve – óta lényegében nem változott. Az elmúlt tíz évben közel 900 ezer vizsgázó érettségizett a 2005-ben bevezetett rendszerben. Ebből adódóan a felkészítés és a vizsgáztatás során rengeteg tapasztalat halmozódott fel.
A felhalmozott tapasztaltok önmagukban is indokolták volna az érettségi rendszer működésének értékelését és újragondolását. Ezt a szükségletet tovább erősítette az, hogy az elmúlt öt évben a közoktatás alapvető dokumentumai újultak meg: új Nemzeti Alaptanterv és kerettantervi rendszer készült, amely a korábbinál jóval részletesebben szabályozza az elsajátítandó tudáselemeket.
Ennek, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben készült munkának eredményeként jelent meg 2015 júniusában az általános követelményeket tartalmazó kormányrendelet, illetve a részletes követelményeket és vizsgaleírást tartalmazó 33/2015 (VI.24) EMMI rendelet, amelynek melléklete minden tantárgyból tartalmazza az érettségi vizsga 2017 januárjától életbe lépő új követelményeit és lebonyolítási rendjét.
Kiadványunkban azoknak a tárgyaknak a változásait foglaltuk össze, amelyek a legtöbb vizsgázót és tanáraikat érintik. Igyekeztünk egységesen bemutatni az egyes tantárgyakat, de mind az egyes tantárgyak vizsgaleírásának és követelményeinek egymástól való eltérése, mind a változások tantárgyanként eltérő mértéke miatt ez a tervünk a tantárgyspecifikus különbségek miatt nem valósulhatott meg maradéktalanul. A legfontosabb célunk ugyanis az volt, hogy jól használható, áttekinthető, elsősorban a változásokra fókuszáló kiadványt készítsünk.
Minden tárgyból egy rövid bevezető után az írásbeli és a szóbeli érettségi vizsga leírásának változásait mutatjuk be, közép- és emelt szinten egyaránt. A fontosabb változásokat a legtöbb esetben magyarázatokkal is kiegészítettük. (Miután a legtöbb változás a magyar nyelv és irodalom tárgyat érintette, ezért ott gyakorlatilag a teljes vizsgaleírást ismertetjük.) Ezután a vizsgakövetelmények változásai következnek.
Szerzőink az elmúlt két évben az OFI-ban működő, a változtatási javaslatokat kidolgozó bizottság elnökeként vagy tagjaként, és/vagy más módon kapcsolódnak ezer szállal az érettségi vizsgához. Így olvasóink első kézből érkező valóban hiteles forrásból tájékozódhatnak a változásokról és azok indoklásáról.