Biológia Lépésről Lépésre

Ebben a kiadványban a 2012 és 2020 közötti érettségi feladatsorok feladatait témakörök szerint válogattuk össze. A könyv az adott időszakból az összes emelt szintű feladatot tartalmazza. Tapasztalataink alapján ez a tematikus válogatás hatékonyabbá teszi mind a felkészülést, mind a felkészítést.
A feladatokon nem változtattunk. Az összetett, több területet érintő feladatokat a szerint soroltuk be az egyes fejezetekbe, hogy melyik téma a leghangsúlyosabb bennük.
A megoldásokhoz – ahol ezt fontosnak tartottuk – megjegyzéseket, rövid magyarázatokat, értelmezéshez szükséges kiegészítéseket fűztünk. Az emelt szintű feladatok megoldása, a középszintű feladatok és azok megoldása a honlapunkról tölthető le a kiadvány megvásárlói számára.
A kötet szerkesztői (Szászné Heszlényi Judit és Faragó Norbert) az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium vezetőtanárai, akik évtizedes rutinnal rendelkeznek az érettségire való felkészítésben.